Praesidium

Silke Wintein
Praeses
Jolien Carion
Penningmeester
Elise Hautekeur
Cantor
Tibo Wylein
Zedenmeester
Julie Degezelle
Sport en Cultuur
Stan Overstijns
Biermeester

Mathieu Libbrecht
Vice-Praeses

Alexander Craeynest
Webmaster
Emma Vindevogel
Secretaris
Tanguy Van Ongevalle
Schachtentemmer
Laura Clarysse
Feest